Tuesday, 29/11/2022 - 00:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thường Thới Tiền

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - NĂM 2022-2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của
Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm thông Thông tư
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về quy định về
đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (năm 2021-2022 áp dụng
đối với lớp 6);
Căn cứ vào Công văn 901/PGDĐT-THCS ngày 19 tháng 10 năm 2022 của
Phòng Giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá từ năm học 2022-
2023;
Trường THCS Thường Thới Tiền xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa
kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

KH KT GK I-2022-2023.doc

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Tác giả: Trường THCS Thường Thới Tiền
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 98
Tháng 11 : 1.650
Năm 2022 : 16.988